SZUKAMY WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH

Zapraszamy do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowlanych dla Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez „MENTOR” zarządzanie nieruchomościami Małgorzata Wojcieszyńska-Czarnota według poniższego zestawienia.

W ofertach prosimy o podanie terminu rozpoczęcia prac, czasu realizacji, oraz kwoty, za jaką mogą zostać zrealizowane roboty. Zaznaczamy, że należy dokonać wizji lokalnej w miejscu budowy celem dokonania pomiarów, sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny oferty. 

Z uwagi na formę wynagrodzenia ryczałtowego w ofercie należy zawrzeć zapis:

„Oświadczam, że dokonałem wizji lokalnej i pomiarów obiektu pod kątem wykonania prac będących przedmiotem niniejszej oferty cenowej”.


strony internetowe