REWITALIZACJA - środki unijne dla wspólnot

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego przewiduje możliwość udzielenia dofinansowania dla wspólnot mieszkaniowych na szereg inwestycji. Wsparcie finansowe z Funduszu jest dystrybuowane przez marszałków poszczególnych województw w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Wydatki które mogą zostać dofinansowane określają poszczególne regionalne programy operacyjne na podstawie art. 7 pkt. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1080/2006 i art. 47 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 1828/2006.

Zgodnie z nimi Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego może wspierać inwestycje z zakresu mieszkalnictwa w wysokości nawet do 85% wydatków na renowację części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, czyli wydatków na:

·         remonty dachów, elewacji zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej, remont klatek schodowych,

·         instalacje techniczne,

·         działania podnoszące efektywność energetyczną budynku ( ocieplenie, modernizacja bądź wymiana instalacji grzewczych).

Aby móc ubiegać się o dofinansowanie naszej Wspólnoty niezbędny jest opracowany i zarządzany przez gminę Lokalny Pogram Rewitalizacji. Program taki ma na celu rozwój obszaru gminy poprzez wspieranie działalności społecznej, gospodarczej i inwestycyjnej i powinien obejmować zakres inwestycji planowanych do wykonania na budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Urząd  Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego prowadzi konsultacje społeczne w ramach przygotowania do realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. 

Uczestnicząc w konsultacjach prowadzonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodnipomorskiego uzyskujemy cenne informacje jakie wymagania należy spełnić aby uczestniczyć w konkursach o wsparcie finansowe. Mając doświadczenie w realizacji projektów w ramach dofinansowania ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w latach 2007 – 2013 oferujemy Państwu naszą pomoc i wsparcie w dążeniu do pozyskania tych środków w latach kolejnych.

Zapraszamy do współpracy


strony internetowe