PAKIETY USŁUG DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

Reagując na Państwa potrzeby przygotowaliśmy nowe pakiety usług dla Wspólnot Mieszkaniowych, które różnicują wysokość stawki za zarządzanie w zależności od zakresu usług jakie obejmują.

Od dnia 1 stycznia 2020r. proponujemy Państwu:

PAKIET PODSTAWOWY                      0,50 zł/m2

Pakiet obejmuje wykonywanie następujących usług:

PAKIET STANDARDOWY                    0,60 zł/m2

Pakiet obejmuje wykonywanie następujących usług:

PAKIET PREMIUM                                  0,75 zł/m2

Pakiet obejmuje wykonywanie następujących usług:


strony internetowe