Zauważyli Państwo zacieki na suficie bądź ścianach swojego lokalu, lub na klatce schodowej

Jeżeli zaciek jest niewielki i nie powiększa się gwałtownie proszę zgłosić ten fakt do biura zarządcy (tel. 91 570 41 39).

Jeżeli zaciek powiększa się  gwałtownie proszę niezwłocznie zadzwonić do konserwatora ( tel. 602 642 947) oraz podjąć samodzielnie próbę odcięcia dopływu wody. Poinformować sąsiada z lokalu powyżej o konieczności zakręcenia wody.

Po zabezpieczeniu awarii przez konserwatora, jeżeli w wyniku awarii zostało uszkodzone Państwa mienie, należy zgłosić szkodę do zarządcy (protokół szkody w plikach do pobrania).

Szkodę możecie Państwo zgłosić poprzez własne ubezpieczenie lokalu, lub przez ubezpieczenie OC  wspólnoty mieszkaniowej – jeżeli przyczyna szkody leżała po jej stronie.

Nie mogę uczestniczyć w zebraniu wspólnoty

Uczestnictwo w zebraniach wspólnoty mieszkaniowej to podstawowy obowiązek każdego właściciela. Bardzo istotne jest branie udziału w głosowaniach nad uchwałami wspólnot mieszkaniowych, bowiem w ten sposób uczestniczą Państwo w zarządzie nieruchomością wspólną  i decydują o przyszłości swojego budynku. Wiele potrzebnych i oczekiwanych remontów lub modernizacji nie może zostać zrealizowana przez brak zaangażowania właścicieli w proces głosowania.
Jeżeli nie mogą więc  Państwo pojawić się osobiście na zebraniu prosimy:

 upoważnić inną pełnoletnią osobę do głosowania w swoim imieniu (pełnomocnictwo w plikach do pobrania)

lub wypełnić druk zgody na korespondencję elektroniczną (zgoda na korespondencję elektroniczną w plikach do pobrania) i wypełniony odesłać na adres zarządcy mentor.nieruchomosci@gmail.com, a otrzymają Państwo indywidualną kartę do głosowania pocztą elektroniczną

lub skontaktować się z zarządcą, poinformować o planowanej nieobecności i poprosić o możliwość zagłosowania w danej sprawie w trybie indywidualnym bezpośrednio w biurze zarządcy.

Zauważyłem awarię lub akt wandalizmu

W przypadku zaobserwowania awarii, lub usterki w częściach wspólnych budynku należy ten fakt zgłosić zarządcy osobiście w biurze, telefonicznie (91 570 41 39) lub przez formularz zgłoszenia awarii lub usterki na stronie internetowej podając swoje imię i nazwisko, adres nieruchomości, opis awarii i jej lokalizację.
Jeśli awaria wymaga pilnej interwencji należy od razu kontaktować się z konserwatorem pod numerem telefonu 602 642 947.
W przypadku zaobserwowania aktu wandalizmu należy oprócz zarządcy poinformować o tym fakcie Policję lub Straż Miejską.

 W miarę możliwości należy także podjąć interwencję osobiście. Nie bądź obojętny i chroń swoją własność!

Nie mogę być w domu w czasie wyznaczonego terminu przeglądu technicznego (kominiarskiego/gazowego/elektrycznego)

Regularne zlecanie przeglądów technicznych jest obowiązkiem zarządcy nałożonym przez przez prawo budowlane i zapewnia Państwu bezpieczne użytkowanie nieruchomości.

Umożliwienie przeprowadzenia przeglądu w lokalu jest obowiązkiem każdego właściciela.
Jeśli termin przeglądu Państwu nie pasuje proszę spróbować zapewnić obecność w lokalu kogoś z rodziny/przyjaciół/znajomych/sąsiadów. W przypadku kiedy nie ma możliwości zapewnienia obecności w lokalu kogokolwiek należy skontaktować się z zarządcą lub firmą dokonującą przeglądu (jeżeli zostawiła do siebie bezpośredni kontakt) i umówić inny termin przeglądu.

Mam problem z regulowaniem opłat za mieszkanie

Każdemu mogą zdarzyć się przejściowe trudności z regulowaniem opłat. Ważne jest, aby nie czekać na wezwania do zapłaty, ani tym bardziej na skierowanie przez zarządcę pozwu o zapłatę. Lepiej skontaktować się z zarządcą i wyjaśnić przyczyny zaległości. Razem na pewno znajdziemy rozwiązanie – możliwe jest w wyjątkowych sytuacjach rozłożenie zaległości na raty. Należy także pamiętać o możliwości uzyskania dodatku mieszkaniowego.

Jestem nowym właścicielem lokalu
Jeżeli kupili Państwo lokal w budynku zarządzanym przez MENTOR zarządzanie nieruchomościami prosimy zgłosić się do biura zarządcy z aktem notarialnym. Zostaniecie Państwo wpisani do ewidencji właścicieli, otrzymacie zawiadomienie o wysokości opłat oraz uzyskacie wszelkie potrzebne informacje na temat swojej nieruchomości. Prosimy pamiętać o podaniu swojego adresu do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres nabytego lokalu), telefonu kontaktowego oraz adresu email. 
 

  • zgoda na korespondencję elektroniczną      - pobierz  -

  • pełnomocnictwo na zebranie wspólnoty      - pobierz  -

  • protokół szkody      - pobierz  -

  • ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW      - pobierz  -

  • OŚWIADCZENIE NA POTRZEBY SPORZĄDZENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI      - pobierz  -

W godzinach od 15:00 do 8:00 oraz w weekendy i święta w sytuacjach awaryjnych prosimy

o bezpośredni kontakt z konserwatorem pod numerem telefonu 602 642 947 lub:                 

Pogotowie Energetyczne - 991

Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Wodociągowe - 994
Policja - 997
Straż Pożarna - 998
Pogotowie Ratunkowe - 999
Numer alarmowy - 112

Straż Miejska Lipiany 91 573 08 27, 887 780 112

Straż Miejska Pyrzyce 91 397 03 29, 609 461 228

..........

 strony internetowe